Paranormaal begaafd

Hoog Sensitieve Personen (HSP) zijn paranormaal begaafd. Paranormaal betekent naast het normale kun je iets waarnemen wat een ander niet kan waarnemen.

HSP-ers kunnen met hun gevoel maar liefst 20 á 30 keer meer waarnemen dan een niet HSP-er, hetgeen je dus paranormaal begaafd maakt.
Waarschijnlijk 20% van de wereldbevolking is een HSP-er en waarschijnlijk nogmaals 2 á 3% van de wereldbevolking heeft een extra paranormale begaafdheid erbij zoals helderziendheid, helderhorendheid, helderwetendheid en/of psychokinese. Paranormaal begaafd zijn is dus veel meer voorkomend dan men vermoedt.

In sommige werelddelen is paranormaliteit makkelijker geaccepteerd dan in andere delen. Het lijkt dan net alsof de mensen daar paranormaler zijn. Men is daar meer op de ‘paranormale’ frequentie afgestemd, terwijl men niet eens weet dat die frequentie bestaat.

Paranormaliteit heeft namelijk te maken met het afstemmen op een bepaalde frequentie waar de ene persoon veel gevoeliger voor is dan de ander. Je kunt een mens misschien het beste vergelijken met een radio die zowel ontvangt als zendt op allerlei frequenties. Alles om ons heen heeft een frequentie en bestaat uit energie, en iedere energievorm bestaat uit min of plus. Als je als HSP-er afgestemd bent op min-energie, dan zal je het als zwaar, moeilijk en vaak onprettig ervaren dat je zo fijngevoelig bent. Je krijgt tenslotte 20 á 30 keer meer (vaak negatieve) informatie binnen in de vorm van energie. Dat kan lichamelijke- en/of geestelijke klachten zoals: depressie, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, buikpijn, auto-immuunsysteem klachten, nek- en schouderklachten, slaapproblemen, stemmingswisselingen en zelf een burn-out veroorzaken.

Het is dan ook belangrijk om als HSP-er te leren om op een positieve frequentie af te stemmen. Wij als mensen bestaan ook uit energie en als je positief (af)gestemd bent zul je ook positiviteit naar je toe trekken. Maar ook afsluittechnieken (op mijn website) zijn van groot belang om de informatiestroom te verminderen. Dan maak je van je handicap een gave en ervaar je hoe fijn het kan zijn om een Heel Sterk Persoon te zijn.

Deel je mee? 

Geef een reactie