Lezingen

Bénazir geeft gratis lezingen aan groepen en scholen van minimaal 100 personen.

Gevoelig, of heb ik HSP is een  lezing waar ik informatie geeft over kinderen en hun gevoeligheid. Kinderen vertalen veranderingen en het verwerken van informatie vaak in hun gedrag. Soms kan dit ongewenst gedrag zijn waar de omgeving tegenaan loopt. Hoe ga je om met dit gedrag en waar komt het vandaan. Kinderen van nu bekijkt de kinderen vanuit een ander perspectief

Kinderen met gedragsproblematiek worden snel in hokjes geplaatst en hebben bijvoorbeeld autisme of adhd. Therapeuten leren ouders vervolgens hoe ze met hun kind moeten omgaan aan de hand van bepaalde methodieken, terwijl die niet altijd een volledige oplossing bieden. Soms hebben ouders net iets meer nodig; hiervoor kunnen ze bij Bénazir terecht. De schrijfster heeft toegang tot het onderbewuste van het kind en helpt ouders aan de hand daarvan te leren kijken naar wat het kind nodig heeft. ‘Soms komt het gewoon neer op het stellen van duidelijke grenzen voor het kind’, aldus Bénazir

Heeft u interesse stuur dan een mailtje naar info@benazir.nl