Het bijzondere kind

Inez:

Tijdens onze vakantie op een camping in Frankrijk zijn we meerdere malen een stel tegengekomen, dat voor verwarring binnen ons gezin heeft gezorgd. Mijn dochter Mica van acht is na deze vakantie zo veranderd, dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik met het hele gebeuren aan moet. Ik zal in het kort vertellen wat er gebeurd is. Toen ik met Mica aan het afwassen was, kwam de man van het stel naast me staan en keek naar Mica. Hij knikte naar me en zei zo maar uit het niets: “Dit kind is heel erg bijzonder, wees er maar zuinig op.”

Ik maakte er een grapje over, omdat ik overdonderd was, maar hij bleef maar doorhameren dat Mica zo’n bijzonder kind was en dat hij – met zijn gave – het wel kon weten. Mica, die erbij stond, vond het prachtig en genoot van de complimenten die ze van de man kreeg. Ikzelf voelde me erg ongelukkig, omdat ik niet wist wat ik met de situatie aan moest. Omdat de man en de vrouw naast ons stonden op de camping, kwamen we ze regelmatig tegen en telkens werd weer benadrukt dat Mica zo bijzonder was. Gedurende die week zagen we Mica ook veranderen in haar gedrag. Ze werd opstandiger en driftig en soms moeilijk hanteerbaar. Ik ben toen uiteindelijk naar de man toegestapt, omdat ik nu toch wel nieuwsgierig werd naar wat hij bedoelde met het bijzondere. Hij vertelde dat hij paranormaal begaafd was, en voelde en zag dat Mica een kind was met een speciale taak. Ze zou enorm gevoelig zijn en de mensheid met haar talenten doen verbazen. De rillingen liepen over mijn rug vanwege de manier waarop deze man het zei. Ik vond het erg beladen en heb het met mijn man besproken. Omdat het ver van ons bed stond, hebben we het weggeschoven. Ons oude leventje werd opgepakt en de man vergeten, totdat de leerkracht van Mica ons maanden later met een verontrustend verhaal opbelde. Ze vond Mica zo enorm veranderd en soms zo onhandelbaar, dat ze zich enorme zorgen maakte. Het was zelfs zo erg, dat ze Mica wilden laten testen, omdat haar gedrag zeer moeilijk te hanteren was binnen de klassensituatie. De uitspraken van de man blijven door mijn hoofd spoken en weet niet wat ik met Mica moet doen en hoe ik haar moet behandelen als het zo’n bijzonder kind is met een speciale taak.

Mica, Inez en Sean komen bij mij op bezoek. Tijdens het gezellige koffie-uurtje leg ik telepathisch contact met Mica om te verifiëren of ik te maken heb met een kind met verborgen talenten, zoals de man aangaf. Mica, die het idee heeft dat ze op bezoek gaat bij een schrijfster van kinderboeken, merkt er niets van en dat maakt het voor mij makkelijk om haar het hemd van het lijf te vragen, zowel verbaal als telepathisch. De houding die Mica heeft, is een houding die past bij een kind dat door haar omgeving op een voetstuk geplaatst is en zich duidelijk boven de anderen verheven voelt. Inez en Sean zijn nuchtere, maar radeloze ouders, omdat dit een voor hun onbekend gebied is. Na een half uur valt de aangeleerde houding van Mica af en komt er een lief, onzeker, maar vooral angstig kind naar boven. Ik ben bij haar kern en ook haar ouders kunnen waarnemen dat de Mica, die lange tijd weg is geweest, weer terug is gekomen. Inez is in eerste instantie geëmotioneerd en klapt daardoor helemaal dicht. Sean, die geen prater is, kijkt van mij naar Mica en in zijn ogen zie ik blijdschap.

Nu is het tijd voor mij om mijn bevindingen met de ouders, maar vooral ook met Mica te delen. Mica is niet paranormaal en heeft geen verborgen gaven, zoals de man veronderstelde. Het is inderdaad een bijzonder kind, maar dat is eigenlijk ieder kind. De speciale taak van Mica waar de man het over had met haar en haar ouders, heeft er toe geleid dat Mica erg angstig is geworden. Als je een kind van acht jaar vertelt dat het een  speciale taak heeft  in dit leven, kan dit enorm belastend, maar ook beangstigend zijn. Zeker in de situatie van Mica, die erg hoge eisen aan zichzelf stelt. Omdat ze het gevoel had dat ze een speciaal kind was, heeft ze een arrogante houding aangenomen naar haar leeftijdsgenoten, maar ook naar haar omgeving. Haar gedrag is daardoor veranderd in erg onplezierig gedrag.

Inez en Sean zullen veel gesprekken moeten voeren met Mica om haar weer van haar voetstuk af te krijgen. Maar ook zal het  tijd kosten voordat de band met haar klasgenoten weer in orde is. Ze heeft door haar houding nogal wat vijanden gemaakt.

Jammer dat de man – waarschijnlijk met goede bedoelingen –  zich niet gerealiseerd heeft wat voor gevolgen zijn uitspraken teweeg konden brengen in het gezin van Mica. Soms zijn de woorden die je niet uitspreekt de wijste woorden.

 

Lees ook deze waargebeurde columns

 

Geef een reactie