Columniste

Sinds 2009 ben ik columniste van diverse tijdschriften. Op een begrijpelijke en verklaarbare manier schrijf ik over onderwerpen waar vaak een taboe op rust. Door de drie P-tjes (psychologie, pedagogie en parapsychologie) naast elkaar te leggen krijg je een totaal nieuwe invalshoek en worden onverklaarbare zaken ineens duidelijk en wel verklaarbaar.

De column in het weekblad Vriendin was van een ongekend succes, omdat ik in – wat men noemt Jip en Janneketaal – onderwerpen aansneed die voor menigeen ondenkbaar waren en toch weer heel dichtbij hun zaten. Onderwerpen waar meer dan twintig procent van de wereldbevolking problemen mee ondervindt doordat men niet weet wat men voelt en/of ervaart. De column was een ‘feel good’ column waardoor bepaalde zaken op een beknopte en niet zo uitgebreide manier beschreven konden worden. In mijn boek Anders zijn mag zijn de casussen meer uitgewerkt.

Mijn artikelen in het maandblad Spiegelbeeld zijn zeer gevarieerd en snijden zowel psychologische als parapsychologische thema’s aan. Pedagogische zaken komen meer aan de orde in mijn boek Gebruiksaanwijzing gezocht.

 

 

Taboe.info

Bénazir schrijft  regelmatig columns en artikelen op TABOE.info.

TABOE.info is de plek waar taboes de ruimte krijgen en waar je inspirerende en bijzondere verhalen over het leven vind. Op Taboe.info zijn verhalen en gedachten over taboes op een respectvolle en positieve manier bespreekbaar. Hierdoor willen wij begrip creëren ook voor mensen die niet vanzelfsprekend in een hokje passen.  Tolerantie, begrip en respect voor elkaar is het doel. Anders zijn mag!

Op de website staat een aantal columns gepubliceerd en deze zullen regelmatig aangevuld of vervangen worden. Maar ook op haar Facebook staan belevenissen en artikelen die zeker de moeite waard zijn om te lezen.