Begeleiding scholen

Kinderen begeleiden gaat verder dan alleen naar de thuissituatie kijken. En kind moet in zijn directe omgeving veiligheid ervaren wil het tot een stabiel en evenwichtig mens kunnen opgroeien. Erkenning en waardering zijn basiselementen. Een kind dat meer ervaart dan een ander kind belandt vaak in een molen van rariteiten. Het kind ervaart voor hem vaak onbegrijpelijke dingen en is dan ook duidelijk op zoek naar steun. Steun die op vele manieren gegeven kan worden. Door te luisteren en interesse te tonen geef je het kind het gevoel dat je hem begrijpt.

Ieder kind maakt emotionele schommelingen door die gedragsbepalend kunnen zijn. Maar gevoelige kinderen kennen vaak diepere dalen dan andere kinderen. Schoolprestaties zullen er vaak onder lijden. Als leerkracht is het dan fijn om te weten dat je leerling meer voelsprieten heeft uitstaan dan je andere leerlingen. Omdat twintig procent van de kinderen HSP-er is en daar bovenop bijna drie procent van de leerlingen waarnemingen heeft die anderen niet kunnen waarnemen, is het van belang dat leerkrachten meer informatie krijgen over deze grote groep kinderen. Kinderen van nu is de benaming die ik aan deze groep kinderen geef, zonder ze in een bepaald hokje te plaatsen. Dat de kinderen van nu een beetje meer extra aandacht en soms aanpassing moeten hebben is wel duidelijk. Maar hoe kun je dit in de huidige hectiek van het onderwijs geven waar je als leerkracht vaak zelf maar beperkte middelen hebt om je klas op de rails te krijgen en te houden.

Bénazir geeft kosteloze ondersteuning aan scholen door middel van lezingen, informatieavonden en individuele begeleiding. Vele scholen maken van deze handvatten gebruik, omdat het allang niet meer om een kleine groep kinderen gaat die dreigen vast te lopen zonder ondersteuning. Mocht u interesse hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar vraag@benazir.nl