Anders kijken naar kinderen.

Veel kinderen ontwikkelen zich in onze moderne tijd al vroeg tot zelfstandige individuen met een eigen mening. Ze leven in hun eigen wereld, hun eigen subcultuur. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe houd je contact? Wat doe je om de greep op de opvoeding niet te verliezen? Wat te doen bij gedragsproblemen als adhd of autisme. Hulp inroepen? Therapie?

In een lezing bespreek ik de uitdagingen en moeilijkheden die ouders op hun weg vinden.

Ik onderken de problemen die sommige ouders hebben met de opvoeding van hun kinderen en biedt hulp bij opvoedingsvraagstukken. Ik leer ouders op een andere manier naar hun kinderen te kijken door het onderbewuste van kinderen bloot te leggen. Dat doe ik nuchter, concreet en op begrijpelijke wijze. In mijn lezing reikt ik onder meer ideeën en handvatten aan om de problemen te lijf te gaan. ‘Soms komt het gewoon neer op het stellen van duidelijke grenzen voor het kind’, aldus Bénazir

Deze lezing geef ik op elk gewenst niveau, ook niet Nederlandstaligen kunnen deze praktische lezing volgen.