BBB

BBB

Het boek ‘BBB, Boerenkool, Baklava, Bara’ gaat over de integratie van diverse culturen in Nederland. Door een kijkje te nemen in elkaars keuken kan bij jongeren het onbegrip over elkaars tradities en gebruiken weggenomen worden.

BBB: Boerenkool, Baklava, Bara
BBB is een spannend en emotioneel verhaal voor jongeren vanaf 11 jaar over cultuurverschillen die te zien zijn in tradities, eet- en leefgewoonten. Het verhaal gaat over een Fries meisje dat kennismaakt met de Schilderswijk in Den Haag. Ze ontmoet er een jonge moslim door wie ze in vele opzichten wordt verrast. Door het contact met diverse culturen en gebruiken ontstaat zo een bredere kijk op de samenleving en op allochtone jongeren en mensen.

Focus op overeenkomsten
De kinderboekenschrijfster Bénazir heeft in ‘BBB’ haar focus vooral gelegd op de overeenkomsten tussen culturen in plaats van de verschillen te benadrukken.

“Daarom vind ik ook dat boerenkool, baklava en bara op één bord horen”, aldus de schrijfster.

Van huis uit heeft Bénazir een psychologische en pedagogische achtergrond. Na eigen onderzoek ontdekte ze dat thuis en op school weinig aandacht wordt besteed aan het begrijpen van elkaars culturele gebruiken. “Daar bedoel ik niet alleen de verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de Turkse, maar ook tussen de Turkse en de Marokkaanse enzovoorts.” Voor haar was dat de reden om er een boek over te schrijven. “Een kijkje in elkaars keuken nemen kan niet vroeg genoeg beginnen.”

Diverse middelbare scholen hanteren dit boek om bij hun leerlingen een discussie op gang te brengen over cultuurverschillen. Maar ook het Centrum voor school en veiligheid van het ministerie OCW beveelt dit boek aan.